Zadrži dah na trenutak kad udišem ti kožu. Svaku stanicu tebe u sebe stavljam. Duboko u svoju bit. Jer hoće mi se biti ti.. Hoće mi se biti dio tog savršenog dijela prirode.