search
top

ŠAPATI

Nisam ja kriv što planine postaše visoke, i sunca nema a kiše stalne, pa majski snegovi iz kristalne visine, pa daljine još samo veće i veće… A ko da šapate pretvori u reči, da izreče ponovo rečene želje i tvoje ime izgovori nežno i tebe divnu da pozove nežno i seti na mene, preko planina, i ravni i reka, kamenih prepreka, mostova, tunela, čega ne svega… A ko da te šapate tebi... read more
top