Pa što ako ljubav nije tema za taj haiku Ja sam tupoglav.   Nemiran, hladan je krevet poluprazan. Miriše na nju.   Ruka u ruci. Dva su srca kao jedno. Nježni poljupci.   Prolazim dlanom po licu moje maze. Brišem joj suze.   Kad žena voli njene su oči blistave. Pristaje na sve.   Kad…


tišinu vode zapljuskuju krugovi bijele rode hod   ***   Prijevod originala na engleski: Đurđa Vukelić Rožić   silence of the water splashed by the circles and steps of a white stork


Haiku

Sputana vrba U mirnoj stajačici Sikt kormorana. *** Sunce u staklu Uz put sjenica mrtva Cvrkut u raju. *** Mjesec se gleda Lik u staklastoj vodi Orkestar žaba.


Haiku

Vijuga potok Prasak suhih grančica Vodena zmija. *** Sunce se bljeska Mirnim močvarnim staklom Gle bijelu rodu. *** Tišinu tame Probudi fijukanje Pjevača kosa.