Haiku

Sputana vrba U mirnoj stajačici Sikt kormorana. *** Sunce u staklu Uz put sjenica mrtva Cvrkut u raju. *** Mjesec se gleda Lik u staklastoj vodi Orkestar žaba.


Haiku

Vijuga potok Prasak suhih grančica Vodena zmija. *** Sunce se bljeska Mirnim močvarnim staklom Gle bijelu rodu. *** Tišinu tame Probudi fijukanje Pjevača kosa.