Tada prvi puta vidio sam snijeg snijeg bjeline lišen stijeg na kiši oblak bijeli na drvenome panju pokreti na mjestu u ponajboljem zdanju procvjetali badem, snijeg na kiši propupaj, zraka siši, možda će ti bolje biti tužan, truo sav iznutra najbližeg se hvatam skuta da ne vidim sebe samog.