Jedva sam čekala da mi noge dotaknu pod dok sjedim na stolici Jedva sam čekala sunce poslije kiše Jedva sam čekala njegov povratak u krevet Jedva sam čekala ljeta i zime Sve mi je bilo jedva čekanje Što sada imam od toga Uspomene koje će izblijediti Osobe koje se neće vratiti Jedino bol ostaje,…


savršen svijet crno – bijel glazba je hrana krv prosjaka piće je za bogate   tople zime hlade ogorčen narod oni cvile za suncem kunu njegov sjaj   svi vide crno jer žuto je ružno dok buket cvijeća droga je za izopćenike   svijet je pozornica osmijeh je vježba glumiti razumijevanje mačji je kašalj  …