Na tom mestu čak i telom jesam u pogledu iznutra sada… I mislima vidim taj pogled u veličanstvenost toliko želja u tom pogledu u Zemlju zabodenih ciljeva rizika i neuspeha ali i dostižnih uspeha… Jer uspeh krajnji iznad svih preskočenih neuspeha sledbeno u svenosti zaborava zaključanih da… uspeh u umeću predvođenja avanture zvanom ŽIVOT ……


 TI spavaš ja u nebo gledam baš tu, iznad tebe i vidim te sanjaš … Negde u tvojim uzdasima moj pogled…gubi se ti dišeš,slušam u san neprimetno puštaš me u njemu, pogledi ka jednoj zvezdi upleteni …  


Kada sve vanjsko zadovolji te, ostaje dubina u tebi čije dno, središte i površinu predstavljaš TI. Da, upravo TI. A ko si TI ?! I sada, kuda tragaš za odgovorom. Lutaš li ili upoznaješ dubinu. Još jednom te pitam : ” ko si TI ? ” “Ma daj čoveče, gušiš me”, kazaćeš mi. A ja…


Zvuk violine vazduhom širi se talasi muzike kao list što u miru sa drveta nežurbano pada duboko prodiru unutra hrane … Misli neidu nikuda ni nazad ni napred postojane su a nema ih Samo talasi na kojima hodam vazduh koga dišem note koje slušam … Lanci realnosti popuštaju pali su u tom uzdahu živim bar…