Kao da je bilo jučer. Sanjarila sam o nama, sunce je sjalo, ptice su pjevale. Sjedila sam na našem omiljenom mjestu, čekala sam te da mi zagriješ dan. Činilo se sve savršenim, sve je imalo ono svoje postojanje i ja sam imala tebe. Kao da je bilo jučer. Sve je bilo na svom mjestu, ništa…