Srce

Noć je, Kako očima,tako I u srcu mome, Ne vidim ništa, samo srce jos nekako bije, Ti si ta koja si ugasila svjetla princu svome.   Prije mene, poput uvenule biljke si bila, Nije bilo nikog da te zalije, da ti kaže riječ lijepu, Godinama, obilazili te svi ko ženu slijepu, No ja zastanem, pružim ti ruku,dadnem prelijepa krila.   Krila, stvorena od ljubavi i dobrote, Od onog pogleda,  koji je,kad riječi nisu, objasniti sve znao, Osmijeha, poput šlaga kod torte, To su bila krila ta, koja sam samo tebi…