Čiste boje snažni vole! Čiste boje gladne more. Boje takve često traže pa ti onda biraj paže! … jel’ ti draže snažan biti? … il’ te mora tama skriti? Jer boje su svijeta rjeđe gdje nas dijele čišće međe!


Plivam

Kao riba u svom vrču plivam, vodu dišem i slobodu snivam. Poput moga, vrčeva je mnogo i u svakom plivati bi mog’o… no more je svima strano i daleko, o njemu snivamo no uvijek je “prijeko”.


Svakodnevno gledam ljude što drugima stalno sude što uvijek su kao “u pravu” i čvrsti su u tom stavu. Čekam da i meni sude ah te sitne, bijedne Jude, da mi kažu tko je “bijeli” … …a u oku im balvan cijeli LICEMJERI!


na rubu

u zemlji gdje nebo boje je mora na licu u tami crta se bora gdje munje su lanci u tkanju svijeta urliču sjene – budi se sjeta. jauk u magli što diše na valu para mi misli dok sjedim na žalu vjetar me gura u tužne boje – u krajeve tamne kao i more jedno tek svjetlo…