Sam, a mase oko njega Čovjek tamo, a čovjeka nema Niti žamor niti buka do njeg’ ne dopiru Sjećanja čovjekovu dušu razdiru. Sam, a mase oko njega Čovjek tamo, a čovjeka nema Ni udarac ga laktom, ni gruba riječ ne boli Klonula mu duša  uzaludno voli. Ranjena duša izdala je  tijelo Ostavlja ga samog te…