Spreman sam za počinak odavno, u duši mojoj gubava je sjetva, neko sjeme prosipa ogavno, noć je moja najgora kletva   Na usnama žar sudbine stoji, poljanama crnim gavran se čuje, neko mi život po mraku kroji, noć mi dušu u tamu kuje   Nebo tanku razvlači mrežu, na licu mom je čemer i…


Ako poželiš da voliš nekog, zavoli ništa i predaj se tom, i ako imaš nekog dalekog, lik mu utopi u ničemu svom,   Ako ti ništa nije drago, poslušaj riječi u mraku dugom, ništa je tvoje najvece blago, što nikad te neće prodati drugom   Ako si nekome predala sebe, u požaru bludi i strasti…