Ne znam

Ne znam da li je to što uistinu postoji sjena moje želje na ovome svijetu samo fino ukomponirana nit u sveopću zabludu – ili NE Ne znam da li uvijek ista i nepromjenjiva želja u dubini mene projicira sebe u materijalnom svijetu da bi postala vidljiva mojim čulima – ili je NEŠTO DRUGO Ne znam da…