Zadubljeni, okrugli i jarki magnet uhvatio je sluznicu dubine. Osjećaš li kako ključa snažna erupcija na ušima maloga žetona? Voljela bih da hukne „aleluja“ u uski prolaz nevidljivoga grebena. Zarij svoje pandže, grebi lakomo kao koru zimzelenog drveta. Ne pišti lampa kada se gasi, ne skiči mandarina kada se guli, šogunati zrače mojim tijelom kemijskom…