posljednja je ovo pjesma posvećena tebi, nikad više ponos ću zanijekati sebi, i nikad više ja razloge ću htjeti tražit, jer u srcu objava tvoje smrti počela je važit, zar misliš da netko pasti će na stavove tvoje, kad kukavice u tebi strane ti kroje, i poštovanje među nama postojalo nije, a svoje izgubih kad…