Krleži Jasen od godova vrijednosti očitava u svijetu ontologija, što Svijet vlasnik stražari i Ne da mu uklapati se u njega   Neka žena polegle ruke oko struka svoga svija, Pralja pored reke znojem se umiva Litografska mašinerija zasvođuje i gorde platane, ratane i dudove trule   Ponoć bliska,   A bez očajanja i pakosti…


Na promaji hrama nauljenog, jedan gazi ali kao da je 300 Senka plamen, noga sigurna bosa na kamen   Ko je to, abat? Ili je crni Arap? Životinja neba, salamander izvijenog vrata znak   Mehmed Pašo, konačno! Ovde divlji prstaci iz dubina morskih usmina ubrani nakon 200 godina po prvi put ovog jutra   Čekaju…