U tamnoj me sobi držala za ruku tajanstvena žena jedne noći hladne Osjeć*o sam samo te dodire gladne što me iz mog svijeta u tu sobu vuku Na vratima odmah htjede da mi dadne grizući me bijesno kao komad mesa Tad postadoh i sam dio toga bijesa Dio avanture i ljubavi jadne Osjeć*o sam kako…