Može li se umrijeti od ljubavi U svijetu u kojem je nema U svijetu u kojem gubavi Posljednja su tema? Može li se umrijeti od ljubavi U svijetu sitom gladi Gdje gladni su oni zdravi Jer sit zlo radi? Može li se umrijeti od ljubavi u svijetu kontrole uma gdje obraz ovisi o travi bludu,…