Otroški jok v hotelu polnem odraslosti, odmeva daleč proti živcem. Le naprej, le naprej napenja se žila na vratu. Ušesa se napno poči živec in srce se ustavi.