Duša se konja Polagano žari Riječi mu klize niz kapu Riječi su konja Vatra i šafran Pedantno ih sipa kroz šapu. To je konj! Smeđi kopitar…


Kad riža spusti pogled na njihanje, Crkva joj pomaže ud. Razum i zbilja ne traže put Van sila erotike Zbivanje govori jezik akcije Ja šutim i tresem se