Bio jednom jedan pelikan, Čudnoga kljuna i velikoga grla, Nogica tamnih i krila strašnih.   Živjeo je u šumi Šetao je livadama,brdima, i dolinama, Volio je jesti gljive i gledati stijene sive.   Sunce mi nije prijalo, Samo ga je izazivalo, Volio je biti sam, I gledati kako odlazi dan.   No jednom, na putu…