Dijete bez cipela, noge bose, Poderane kapute siromasi nose. Vlažna je trava, polje od rose, Hladnoća se osjeća i u vlasima kose.   Kraj polja kapela mala, mrkli mrak, Gori svijeća, moli se seljak. Vlažni hodnik je mokar i tijesan, Na svakome zidu zelena plijesan.   Težak kleči i zaziva Boga, Moli za ženu i…


Sram

Svakim danom me život mori, Od silnih briga moja duša gori. Tuga i sram zbog grešaka starih, Mogu li išta više pokvarit?   Krv mi ključa kao samovar vruči, Gađenje je stalni gost u mojoj kući. Svaka odluka je ona kriva, Gadi mi se vlastita griva.   Svi su gori, a ipak bolji, Njihova sreća…