Vidjeh prvu pahulju u februarskoj noći Padala je ali nije pala. Vidjeh zvijezdu što zemlji se sprema poći Utihnula je , iznenada stala. Osjetih spokoj sunca što u daljini zalazi Ugaso mu dnevni sjaj. Osjetih ljubav kako preko ramena prelazi Pokušavam odgoditi joj kraj. Namirisah cvijeće što se u proljeće budi Prekrasna slika šarenih boja….