U vijenčanici boje šampanjca, Pred oltarom u svijetlu svijeća. Pogleda izgubljenog u strahu, Bez misli, ljubavi i umjeća. Privedena u svetište ovo Bez privole i volje Na neku viječnost se kunem Pogledom uperenim prema dolje. Bez mladoženje i svjedoka bez svatova u tom mraku, ni slugi božjemu glasa nema da blagoslov da ovome braku. Želja…