Kada?

Nadam se. Ne ponosim se. Pa neznam,  pa nadam se, ista stvar je. Da li ikada ću živjeti? Da li ću ikada umrijeti? Ne znam! A kada ću znati? Kao da oduvijek neznam. Da li zauvijek? Da li ikada živio sam? Kao da nisam, ali kao da sjećam se, jesam. Sjećam se da živjet bi’…