Lava izlazi iz mojih vena, Prelijeva se preko lica i leđa, Skriva mračan hodnik, Stvara dim koji će me uništiti. Kameni bog, U moju je dušu usadio svoju, Oči njegove, moje su Ruke njegove, moje su. Padaju stijene na moje rane, Raspada se raj zemaljski, Oči na rukama čuvara su spaljene, Ocean se izlijeva iz…


Izgubio sam svoj ključ, Ostavljen sam pred vratima raja, Nema mjesta za životinje poput mene. Kradem srca i snove, Ubijam livade, planine i gore, Bez nje mi je svejedno, I tako sam mrtav. Izgubio sam svoj plašt, Ispod kolijevke svoga sina, Pronašao sam pero, da crne riječi pišem. Oluja na moru, Mornari na brodu, Uzeo…


Iza jablana sam, Upravo češljam svoju kosu, Gledam kroz tvoju sjenu, I ne govorim ništa, Jer ti držiš moju dušu. Izgubljen u električnom groblju, Sin moga boga me traži, Kćer vatre i zlata me voli, Laž za ljubav, Smrt da mogu biti sretan. Ne tražim kuću od kolača, Već toplu kolibu, Ljubičastu postelju, Njene oči,…


Galopiranje, Car mjeseca pozdravlja sunce, Sunce je žalosno zbog smrti svoga sina, Zbog smrti Zemlje, Raspala se palača. Ostao sam jedini u ovoj pustoši, Pjesme davnih bogova i pošasti, Ona me napustila, zauvijek, Sunce me više ne vidi, Jer sam ga smrznuo. Smrznute suze, Kleče duhovi na pragu raja, Nema svijetla, Pad posljednjeg osvajača, Gral….


Hladan i zlatan vjetar, Uništava grane na kojima stojim, Vukovi se vraćaju po moju dušu, Jer sam dao obećanje, A uzeo laž. Žeđ krvnika je nad mojim vratom, Napokon sam saznao njezino ime, Greška koju ne mogu izbjeći, Teče krv iz mojih slika, Ključ je ugljenom postao. Odsjaj vuka, Siva dlaka i crne oči, Došli…