Nikada riječi ne dotaknu ono dno u čaši, pa da se sasuše kao posljednje kapi na dnu stakla, da jednostavno, ponekad, samo ‘nestanu’. One to ne žele čuti, one ne žele biti protjerane, ranjive u zraku, pomješane sa ostalima. Što ako ih vjetar ponovno vrati a one padnu na tuđe usne? Usne koje ne govore…