Noću, Kad vetar s juga zapiri, Kad misao, zelena, priviri, Bliže i bliže, jače i jače, Kad sila, ta, ne da ti mira, Onda se spusti, oči zatvori. Duboko noću, Kad se mrak spusti, Kad muk na terasi vlada. Silovit, crn, mira ti ne da. Tiho, lezi, oči zakloni. Tiše, ne odaj znak, Skočićeš u…


Blistava noći, Meseče jasni, oglasi noć.   Noć u kojoj tuga ište, Ište mene radi tebe noći, Sve do nemoći.   I kada misliš da neće doći, Tad budi siguran da je tu, da će doći, Da je tako blizu, sve bliže, Tiha noći.   Nadaj se da će doći, Budi spreman, pa i u…