Bosa

Hoću da mi bosa hodaš po laminatu.   Hoću da te jebem dok ne ožedniš, pa da onda onako gola, obasjana mjesečinom, odeš se napiti vode, i poneseš i meni čašu.   Hoću da te jebem, i da mi rodiš djecu.   Hoću da te jebem, jer mi se sviđaš, i sve ostalo jer te…