tišina

u trenutku čujem sve… čujem zvukove mirise boje… u trenutku čujem otkucaje čujem kazaljke sata… iako u trenutku mirom su obdarene… u trenutku čujem sve čujem sve osim tišine… tišinu ne čujem tišinu tihu nečujnu mirnu…