Kao mali princ, Ja sam zatvoren u svoju utrobu, Putujem tražeći prijatelja, Tražeći utjehu za moju tegobu.   Kao mali princ, Ja sam izgubljen negdje u svemiru, Ostavljen na asteroidu B612, Tražeći saputnika u mome nemiru.   Baš kao mali princ, Lutam nemirnim prostranstvima tame, Sanjam nadu u snovima koji mole bolje dane.   Gledam…