Ima dvije bajne vile, U Vinogradskoj ulici su bile, One su se tamo krile. Neznaš koja je ljepša bila, Ali jedna je dobila zlatna krila. Odletila moja draga mila, Imala je dugu kosu, tamna lica, Ime joj je Monikica. Kad sam njenom ulicom prošao, I kraj njene kuće došao, Ona mi poslije reče: „Ti tu…