Smeh

Ćutao sam dok su se smejali grohotom tražili smisao oduzeti od tla nebeski poraz još jednog pogleda ćutao sam u pogledu lutaju lica veštačkih boja ispod istine krije se istina dubina smisla ćutao sam a onda napadnut sa raznih strana a onda izgnan uklonjen da ne priznam izmučen ćutao sam dok su se smejali ćutao…


otišli su baš ovako kako želeo sam baš ovako kako činim ja   bez glasa bez pozdrava neprimetno zaista postojali su kada bio sam potreban dao sam svu krv njima na začelju slušao sam patnju što dopire iz njih otišli su