U sobici tihoj u toplini kraj peći sjedi mladić tužni piše ljubavne riječi. Mečava je prekrila selce uz more nestao je pješčani sprud kaplice klize mu niz lice polako i još lakše padaju na grud. Sjeća se djevojke mu, kao lane je bila naniže stih o dva bisera tad zamišlja je, ta pleše u krugu…