I koga briga ako utiša još jedna bojna, U ovom ratu simfonija, Ratu što ne jenjava. Ako dogori još jedna nada o letu, Ako se razbije još jedan par trubalja koje sviraju o slobodi. I koga briga ako zemlju rane dva metra duboko? Ako još jednom plamen gori za prijelaz? I koga briga za nesebičnost…


Zasviraše ratne trublje, i horde paklenih jahača jahahu, i sjaj oštrice bijaše svijetlo, i kaplje krvi bijahu posveta. Ne, nije do mene, to priroda čovjeka je. Zasviraše trublje, i potekoše hrabri. Moji udovi su moja spremnost, Moja nada je moj štit, Moja obrana je moja čast. Tek kajanje učinjenog otkriva ratnika. Moji udovi, moja spremnost,…


Moje riječu su moje oružje, i svaka moja misao je oštrica mača. U mnoštvu mojih misli, sjećanja se zrcale kao žeravice u ognju punom pepela. Dogori li moj dah, malaksaju li moje ruke, tko će se boriti perom? Tko li će iscrtavati pravicu konturama teksta? Tko li će ispisivati pričinjenja u viđenju? Budi oprezan u…


Sječajući se svih lipanjskih noći, zaboravila sam na tmurne listopadske dane. I misli listopadske sa svakom kišom, i one studene vrčeve zgrčenosti.. Iz čega ćeš napijati svoje obzore.? Iz mojih noćnih sanjarenja ili dnevnih maštarenja? Previše je sukoba na marginama htijenja. Previše kvantitative protiv kvalitative.. Semantički slično, Realno razdor.


Na ognju tvog počinka demoni moji snivaju, I u uzburkanim valovima tvojih smjerova, Moje daljine počivaju. Ipak, ugrijala me tvoja toplina, I otopila sante mojih negacija, Sjećam se i prvog dodira, U iluzijama mojih pogrešaka, I prvog pogleda, U mrljama ožiljaka. U tom pogledu satkano je sve. Sva skrivanja ispod zatvorenih vjeđa, Sva bježanja u…


Tebi, Koja u ruci držiš žezlo različitosti, Cijenjenu dubinu neprocjenjivosti, Pišem tebi! Tebi koja razumiješ, Da život nije slovo, riječ, Niti kontura, Niti bezuvjetnost uvjeta, Ni neznanje znanja. Kada pronađeš nešto što voliš, I pustiš da te to ubije. Tvoju različitost, Tvoju  neprocjenjivost, Znanje tvog neznanja, Konture tvog postojanja, Život.. Kroz izmaglicu koračanja, Trenutak u…


Izustim li eho tvog glasa, Hoće li me obasjati tvoja svijetlost, Hoće li odzvanjati bubnjevi tvoji njedrima mojim, Ili vilin kas gaziti stope moje?   Hoćeš li vidjeti kroz šumu mojih sjena ostavštino pogleda tvog? Hoćeš li nozdrvama svojim osjetiti moj strah ili moju hrabrost?   Dopusti da predosjetim, Da iskusim empiriju.   U ovim…


Zaplešimo u izmaglici sumornosti, Dok ogoljele krošnje povijaju svoje grane klanjajući se tako, simfoniji strujanja.. Dok sjećanja otkucavaju, trajući u taktovima, Položi krila svoja pored mog pera. Pokucaj na vrata svoje oštrine, Pokušavajući skinuti veo prašine sa svojih vjeđa. Klekni pored mene rasparanim koljenima, Slušajmo lepet krila svetih ptica, Tvoja krila još nisu spremna za…