Maleno selo okružuje šuma. Ima brežuljaka i ravnica, Tako da ima dosta oranica. Sunce grije,mije,vije, Svojim se zrakama smije. Sunce grije zelenu travu, I tako krasi put mravu. Ljudi kažu kiša se sprema, Ali na nebu nigdje oblaka nema. Ima cvijeća svake vrste, I trave koju koze brste. To je selo gdje beharaju grane, I…