Ne moraš mi ništa reći sve se vidi u očima tvojim, i suvišne sve su riječi čak i one:”Ja te volim…” Ne moraš mi ništa reći ni kada te srce boli, i šutnjom se može reći koliko se netko voli. Ne moraš mi ništa reći pusti usne nek se spoje, fraze nisu prave riječi za…