“I raste ta tupost do beskonačnosti I zavlada neka čudna ispraznost. Bijaše ona samo varljivi put. Kao trakavica hrane se i rastu bijes, tuga, ljutnja i bol. I nastade borba s tim unutarnjim vukom. Svim silama trudih se  iščupati ga iz sebe, a on, Mudrac, postade tako samo veći i snažniji. I raste tupost do…