i opet sam tužan, a, znam, trebao bih biti sretan, a nisam, nisam i znam zašto sve imam… nemam! jer ja sam bolestan! ili nisam, a vjerujem da jesam, a ne znam. i molim se da nisam, da će se nešto promijeniti, da je faza! a je li? tuga mi navire u svojim ciklusima,…