Kod Vlade je vlaga i mračan je zrak, kod Vlade su bube što ćešljaju kreč sa zidova. Kod Vlade škripe čudni zvuci s poda, iz plafona, kod Vlade je zrnata slika s tv ekrana. Kod Vlade su zidovi šuplji a glasovi šumni, kod Vlade je čupava metla i usisivač na iznajmljivanje. Kod Vlade je mali…