Ja

vičem na ono što sam nekad bio sad je bolje sve se čini ispravnije što će biti sutra? vičem na ono što sam nekad bio zato pišem brzo da ne se ne bi predo da ova pjesma ne postane prošlost da postane vječnost