AUTOMATIC!!! …… Markiz de Sarkazam se Probudio u tom trenutku, stegao Ranu na jastuku   … i počeo da Glasno  Misli…i…da se  seća….       Prosim radost…, udaram krvavim rukama znojavo čelo, pljujem na ogledalo, prodajem crno ispod noktiju i sećam se. Kada sam kao dete jeo asfalt i sa kravama pio iz iste lokve,…