Dok trepere zvizde a seljaci u krčmi pizde čekajuć’ nove zore uz kafanske prozore i uludo troše teško zaradjene groše ja imam drugu temu ipak sam u problemu ali sam naviko tako i koračam nekako nekad brzo nekad polako razmišljam mislim postojim zatvarma oči i sanjam otvaram oči zvizde brojim sam se sa sobom preganjam…