Jednom

Jednom. Kada voliš nekog tvog. Tvoj neko počne da voli nekog drugog. Hoće li srce izdržati? Bojim se. Jednom. Kada nestanu vesele boje za sreću mog platna. Hoće li biti crno ili bijelo? Bojim se. Jednom. Kada veseli tonovi postanu tužni. Da li će svirači govoriti da su se uzalud trudili? Bojim se. Jednom. Kada…