Sunce zalazi za zvijezde, oduzima noćima vrijeme. Žega avgustovska svemogućnost pruža, ljubav vradžbinu sije, začarano sve je. Čuda,kao neimari, imperiju grade. Osmi mjesec, osmjesi rasuti, radosti je plod. Divna magija ljubav povezuje, a život pobjedjuje sudbinu zlu….


Odletite misli sve, samo njene ne dirajte, ostavite sve, tako malo sam joj rekao, tako malo sam joj pružio, a htio sam sve, za nju i ljubav njenu.


Hodaš lagano u osmijeh obučena, od sjaja u očima tvojim ne vidi te niko, pobijeđuješ prostor i vrijeme, spajaš dva naša svijeta. Da mogu da te dodirnem, da prodrem u tvoje žensko bilo, da radost kroz  tvoje biće raspirim, da potvrdim da sam stvaran,  da oživim tebe, moj san. Da nestane ovaj začarani krug, osmijehom…