Šta još imam da ti valja Oče?.. Od gluvoće mira?Bol što mi ga dade?.. Da li duše gamu,žar što reči sroče?.. Ili rime eon što tiho Te krade?..   Kad sve što mi jeste i što biti treba Povrh sveg što traje sinu ti se ruga.. Što imo sam dadoh,da toj korki hleba Iznemogo, besan,lud…


Tiha tužna noći što iz kapi kiše.. Mimo snova mojih na glavu mi pade.. “Blagoslove tamni”.. Na ulazu piše.. Grada kojeg moje zvezde brižno grade..   Milostiva budi,jer u Tebi vazda .. Povrh svake stvari što iz mene lije još bitiše Onaj što i Tebe sazda, što na rani mojoj sjajno gnjezo vije..   Al…