I tako, došla si, Kao kiša razlijala se posvuda, U mome umu, još tim ulicama šećem. Kao vatra blistala si posvuda, Kao munja bila si nepredvidljiva, Nisam imao mira kraj tebe. Ja i ti, bili smo istina sada ostavljaš trag na ovome papiru. Još uvijek sam u borbi sa mislima.


I tada se usred dana ukažeš ti, S vatrom u očima ko tvoja blistava, žarka crvena kosa   Kao sjajna munja si. Brza, nepredvidljiva.   Grad je tmuran, kad tebe nema, ja sam još više.   Glava me boli, ja jadan sav Željan života i iskušenja.   Govoriš u notama, pjevaš pjesmu. Kraj tebe moja…