Koliko godina treba Čovjeku da se sabere, Da kiša padne sa neba, Da tugu i bol mu ispere? Koliko godina mora Čovjek propatiti sam, Da prestane noćna mu mora, I novi da svane mu dan? Koliko će godina suša Močiti njegove sate I kada će vidjeti on Da cvijeće i za njega cvate? Koliko još…


Ti, kao voće Sa zabranjenog stabla, Navukla me na grijeh U odori anđela Si zmija… Ti, kao sjekira, A tako mekog dodira, Srezala mi savjest I oduzela mi vjeru U ljubav… Ti, kao mač, Bez da zapadneš u plač, Sasjekla me duboko Poput plahog zeca U lovu… Ti, kao strijela, Kada voljet nisi htjela, Pogodila…