bit ću upucan tendencije za adikciju velike ovisan o riziku ne mogu živjeti bez njega bit ću upucan u riziku sam od rođenja život je konzekvenca: necessarily following from a set of conditions bit ću upucan