Tri sa dva uvis tri Zidovi su sivi svi Gvozden-vrata ima suber Strazar gviri ja ne umre   Napolju ja sunce krao Pa je prozor zazidao Onaj ko ja doakao U samicu da ja pao   Ima krevet, lavabo A pod njime smrdi kibla Da ja budan spavao Ova noć ja ne bi stigla  …